Daniel Ofman on HR tv: Core Quadrant - a universal personal development tool

Daniel Ofman v HR tv: Metoda Core Quadrant jako univerzální nástroj pro osobnostní rozvoj

Daniel Ofman je nizozemský konzultant, manažerský kouč a autor metody osobního rozvoje Core Quadrant. Roku 1984 založil mezinárodně úspěšnou konzultantskou společnost Core Quality consultancy. 

Publikoval řadu odborných knih na téma osobnostního rozvoje, které byly přeloženy do mnoha cizích jazyků. Jeho kniha Core Qualities je nově dostupná i v češtině.

Daniel Ofman byl zároveň klíčovým řečníkem konference Světová laboratoř lídrů pořádané organizací People Management Forum, která se uskutečnila 7. listopadu 2017 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. 

Daniel Ofman on HR tv: Core Quadrant - a universal personal development tool

Daniel Ofman is a Dutch consultant, management coach and author the of Core Quadrant - a methodology for personal development. In 1984, he established an internationally successful consulting firm Core Quality consultancy.

He has also published a number of successful books about personal development that have been translated into many languages. His book "Core Qualities" is now available also in Czech.

Daniel Ofman was a keynote speaker at the World Laboratory of Leaders conference organized by the People Management Forum on 7th November 2017 at the Museum of Decorative Arts in Prague. 

    Zdroj: HR tv - české online vysílání ze světa řízení lidských zdrojů