Non-verbal tricks that will help you achieve what you want during any meeting

Neverbální triky, které vám při jednání pomohou dosáhnout toho, čeho chcete

Role manažera vyžaduje účast na mnoha jednáních i schopnost vyjednávat se všemi možnými druhy lidí. Efektivní vedení lidí je primárně o mezilidské komunikaci, a v té hraje zásadní roli neverbální komunikace. Tu většinou vnímáme spíše podvědomě, to však neznamená, že byste ji neměli věnovat pozornost. Naopak. Zde je několik triků z oblasti neverbální komunikace, které vám pomohou vylepšit svoji vyjednávací pozici při jakémkoliv jednání, ať už mluvíte s podřízeným, s celým svým týmem, se svým vedoucím nebo s obchodními partnery.

Tento seznam přinesl Forbes.

Oční kontakt

Udržujte s druhou osobou oční kontakt, netěkejte očima po místnosti, neuhýbejte pohledem.

Úsměv

Úsměv je jednoduchá, překvapivě účinná metoda, jak druhého účastníka jednání pozitivně naladit a přesvědčit ho o vašem sebevědomí.

Výrazy obličeje

„Animujte“ svůj obličej a mějte výrazy odpovídající situacím. Budete tak působit věrohodně a upřímně.

Přitakávání

Když mluví druhý člověk, kývejte hlavou, abyste dali na srozuměnou, že jej vnímáte.

Gestikulace

Neseďte s rukama přikovanýma ke stolu. Gestikulujte a využívejte gesta k tomu, abyste podtrhli to, co říkáte.

Odtahování se

Nesmíte se od dotyčného člověka podvědomě oddalovat vaším tělem. Naopak, nakloňte se dopředu.

Změna pozic

Nebuďte v jedné pozici příliš dlouho. Působí to nepřirozeně a uměle.

Dýchání

Dýchejte pomalu, v klidu, nadechujte se vždy mezi větami a ne mezi jednotlivými slovy. Nedýchejte „mělce“.

Mrkání

Průzkumy ukazují, že lidé, kteří příliš často mrkají, působí nervózně a nedůvěryhodně.

                                              

-mm-

Non-verbal tricks that will help you achieve what you want during any meeting

A manager has to attend numerous meetings and be able to negotiate with many different types of people. Effective management is primarily all about interpersonal communication, which to a large extent is non-verbal. We usually perceive non-verbal communication subconsciously but that does not mean you should pay no attention to it. On the contrary, if you manage to incorporate a few simple non-verbal tricks into your interactions with anyone - subordinate, team as a whole or superior - you could take your communication to a whole new level.

This list was published by Forbes.

Eye contact

Maintain eye contact with the other person, do not look around the room, do not avert your eyes.

Smile

A smile is a simple yet surprisingly effective method of getting the other participant in the conversation into a positive mood and persuading them of your self-confidence.

Facial expressions

“Animate” your face and adopt expressions according to individual situations. You will thus seem open and trustworthy.

Nodding

When the other person is talking, nod occasionally to make it clear you are listening to them.

Gestures

Do not sit with your hands fixed to the table. Use gestures to emphasise what you are saying.

Leaning back

Do not unconsciously lean back with your body away from your counterpart. On the contrary, you should lean forward.

Change of positions

Do not be in one position too long. It will look unnatural and contrived.

Breathing

Breathe slowly, calmly, inhale between sentences, not between individual words. Do not breathe in a shallow manner.

Blinking

Research shows that people who blink too often come across as nervous and untrustworthy.

 

-mm-

    Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu