Online onboarding v době covidové: 5 tipů jak na to

Onboarding, tedy uvedení nováčků do firmy, jejich zaučení a začlenění do kolektivu, se s příchodem pandemie koronaviru u řady firem, které teď fungují na dálku, notně zkomplikovalo. V mnoha případech je tak potřeba znovu nastavit celý systém onboardingu tak, aby reflektoval aktuální výzvy, které sebou současná situaci přináší. Zde je pět praktických rad, jak online onboarding úspěšně nastavit.

Přehodnocení časové osy i obsahu onboardingu

Fakt, že je nutné onboarding zčásti nebo kompletně absolvovat na dálku, sebou samozřejmě přináší i nutnost přehodnotit celý dosavadní program z hlediska obsahu i časového rozvržení. Zaměřte se na ty skutečně nejklíčovější body, berte v potaz, že dívat se do monitoru osm hodin denně je podstatně náročnější, než sedět na školení, a nastavte časovou osu onboardingu realisticky.

Zábavné školení a nové postupy

Podle HR Morning zároveň současná doba nabízí možnost iniciační zaškolení ozvláštnit. Můžete do něj zakomponovat různé hry, kvízy nebo jiné online aktivity, které nabourají strohost školení a které mohou část obsahu školení prezentovat zábavnou formou.

Zavedení buddy systému

I v online prostředí je buddy systém jednoduchým, ale přitom efektivním způsobem, jak seznámit nového pracovníka s praktickými poznatky týkajícími se každodenního fungování firmy. Buddy je jeden určený kolega nového pracovníka, pokud možno na stejné úrovni, na kterého se může pracovník obracet s dotazy a se kterým komunikuje o každodenních aspektech nové práce.

Využití moderních technologií

Využijte faktu, že se vše odehrává online, a prozkoumejte všechny možnosti, které nové technologie nabízí. Některé programy například nabízí možnost virtuální přestávky na kávu, během které program daného pracovníka náhodně propojí s nějakým jiným kolegou, díky čemuž se může nový zaměstnanec lépe seznámit s lidmi z celé firmy.

Prevence přehlcení informacemi

Při školení a onboardingu online více než kdy jindy hrozí přehlcení informacemi pracovníka. Pozornost totiž u obrazovky upadá rychleji, než když se daný jedinec se školitelem nebo HR specialistou vidí osobně. Proto myslete na pravidelné přestávky a nesnažte se všeho dosáhnout ve stejném čase, jako tomu bylo v offline době.

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova