Tři netradiční způsoby, jak podřízenému zvýšit sebevědomí

Aby mohli pracovníci podávat co možná nejlepší výkon a aby mohli plně naplňovat svůj potenciál, musí mít nejen adekvátní znalosti a schopnosti, ale i patřičné sebevědomí. Protože i sebelepší schopnosti nezaručí dobrý pracovní výkon, pokud u dotyčného pracovníka nejsou podpořené i vírou v tyto své dovednosti. Pokud u svého podřízeného pozorujete, že by mu zvýšení sebevědomí prospělo, máme pro vás tři netradiční způsoby, jak toho dosáhnout.

Zeptejte se podřízeného na radu

Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak podřízenému zvýšit sebevědomí, je podle TED Ideas zeptat se jej na radu. Tím totiž dáte dotyčnému najevo, že si vážíte jeho názoru a zkušeností a že reálně ctíte jeho znalosti. Obecně platí, že čím více budete pracovníka zapojovat do rozhodování o projektech a čím více mu budete naslouchat, tím více mu zlepšíte sebevědomí.

Veřejně podřízeného pochvalte

Ať si kdokoliv říká co chce, všichni jsme tak trochu egoisté. A když nás náš nadřízený za naši práci veřejně pochválí před ostatními, málokdo se ubrání pocitu blaženosti. Navíc se jedná o situaci, která u dotyčného spolehlivě zvýší sebevědomí, protože díky veřejné pochvale jeho schopnosti stoupnou i v očích u jeho kolegů.

Dejte podřízenému více pravomocí

Dodat někomu sebevědomí lze jen velmi těžko, pokud mu zároveň nenecháváte volný prostor pro své vlastní rozhodování a pro samostatnou práci. Abyste umožnili pracovníkovi plně naplnit svůj pracovní potenciál, musíte mu dát i dostatečné pravomoci a dostatečný prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu. Podřízený pak bude vědět, že mu skutečně důvěřujete a že onu důvěru nevyjadřujete jenom na oko.

 

-mm-

Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova