7 stupňů k vysoce výkonným obchodním týmům

Existuje mnoho modelů, které vám pomohou vybudovat kulturu vysoce orientovanou na úspěšný prodej. Zde jeden z nich, který můžete využít ve snaze k větší inovativnosti, zlepšení individuální spokojenosti, efektivnější komunikaci, lepšímu rozhodování a výstupům.

Model pyramidy popisuje sedm klíčových principů pro budování vysoce výkonných obchodních týmů.

Důvěra

Důvěra je základem při budování vysoce výkonného týmu, který vyžaduje neochvějnou víru, že každý směřuje ke stejným strategickým cílům. Začněte tím, že se ujistíte, že je každý v pozici, která odpovídá jeho dovednostem. Pokud jsou lidé ve špatných pozicích, bude celková důvěra týmu podkopána. Ukažte zaměstnancům, kterým důvěřujete, že jim umožníte rozhodovat se. Zaměstnanci pocítí důvěru a zmocnění, když vědí, že je podpoříte.

Vize

Chcete-li angažované lidi, budete se muset podělit o jasnou a jednoduchou vizi, která je sladěna až k podnikové strategii nejvyšší úrovně. Vize by měla být nejen vznešená, ale hlavně uchopitelná pro všechny. Jako příklad usilujte o zlepšení spokojenosti zákazníků. To znamená, že opatření a rozhodnutí, která děláte, musí být zaměřena hlavně na zajištění úspěchu zákazníků. V rámci zastřešující vize může existovat několik cílů, jak ji podpořit, například „Vylepšit zákaznickou podporu o X %.“

Týmová práce

Mějte na paměti, že někteří se mohou v práci cítit izolovaní, než aby se cítili jako součást soudržného týmu. Vysoce distribuované týmy mohou způsobit problémy. Podpořte každého člena týmu tím, že ho povzbudíte, aby přinášel kreativní nápady k řešení problémů nebo poskytl podklady pro důležitá rozhodnutí. Každý má individuální role a odpovědnosti, ale ve společnosti obvykle dochází k určitému přechodu společně.

Posílení

Až dokončíte výše uvedené kroky, nechte tým hrát. Najděte způsoby, jak ho posílit, aby mohl začít vyhrávat. Členové týmu jsou často produktivnější a podávají nejlepší výkony, když jim jdete z cesty. Je zásadní, aby členové týmu měli příležitost růst a vyvíjet se sami. Buďte připraveni vést, ale nejprve připravte půdu, dohodněte se na cílech a nechte týmy a přispěvatele, aby si vytvořily vlastní strategie úspěchu.

Odpovědnost

Přenesení odpovědnosti pomáhá budovat důvěru a porozumění ve vašem týmu. Chcete-li vybudovat odpovědnost, stanovte jasné cíle shora dolů, které lze měřit u každého jednotlivce a pravidelně kontrolujte klíčové milníky. Pokud zůstanete na vrcholu pokroku, vyhnete se překvapení a nastavíte podmínky pro předvídatelnost. Prokázání odpovědnosti, pokud jde o cíle a transparentnost ohledně úspěchů a neúspěchů povznáší organizaci.

Výkon

Prosazování realizace a následná kontrola bývají občas přehlíženy. Místo toho, abyste byli paralyzováni plánováním a analýzou, připomeňte týmu vaši sdílenou vizi a přimějte je, aby ji realizovali. Místo spokojenosti rozvíjejte agilní a na zákazníka zaměřený přístup.

Odměna

Poté, co jste vybudovali svůj vysoce výkonný tým nezapomeňte uznat a odměnit jeho členy. Peníze však nejsou vždy odpovědí. Někdy je vhodnější slovní pochvala nebo jiné benefity. S opakovanými úspěchy se můžete podívat na příležitosti k rozšíření odpovědnosti členů vašeho týmu a zvážit povýšení. Uznání může být velmi motivující a podporuje pokračující úspěch jednotlivce, týmu i širší společnosti.

 

Budování týmu a jeho vedení k úspěchu vyžaduje mnoho kroků. Pokud se některý krok v tomto modelu rozpadne, může dojít k oslabení celého základu. Dejte si na to pozor.

 

 

-bb-

Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova