Self-love at work: why you too should be kind to yourself

Sebeláska v práci: Proč i vy byste měli být vstřícní vůči sami sobě

Co to je sebeláska? Jedná se o projevy přívětivosti, vstřícnosti a pochopení vůči sobě samému. Dnešní doba nahrává tomu, abychom se neustále porovnávali s ostatními (v osobním životě i v práci), abychom se sebou byli neustále nespokojení a abychom se pořád snažili zlepšovat. Co když je to ale špatně? Proč bychom na sebe samotné měli nahlížet s větší vstřícností a přívětivostí, jak sebelásku praktikovat a jak vám může pomoci v kariéře?

Proč praktikovat sebelásku?

Jak uvádí Forbes, sebeláska je něco, bez čeho nemůžete nikdy naplnit svůj maximální potenciál a bez čeho se vám zřejmě ani nepodaří úspěšně vyšplhat po kariérním žebříčku – třeba na manažerskou pozici, pokud o to stojíte. Jakto? Důvod je jednoduchý – lidí, kteří o vás pochybují a shazují vás, je ve vašem okolí pravděpodobně už tak dost a dost. I když je dobré být vůči sobě realistický a zdravě a konstruktivně kritický, ještě důležitější je být vůči sobě shovívavý, povzbuzovat se a věřit si. Nikdo jiný vás totiž často po ramenou nepoplácá, než vy sami. Pokud chcete být dlouhodobě sebevědomí a efektivní ve své práci, musíte sebelásku praktikovat.

Jak na to v praxi?

Zde je několik tipů, jak být shovívavější vůči sobě samým a jak praktikovat sebelásku ve spojitosti s vaší prací:

 • Sepište si své úspěchy. Prvním trikem z oblasti sebelásky je sepsání vlastních úspěchů. Napište si, čeho jste dosáhli a na co můžete být právem hrdí. A mějte tento seznam po ruce kdykoliv, kdy by na vás doléhaly pocity melancholie nebo méněcennosti.
 • Říkejte sami sobě do zrcadla povzbudivé repliky. Zní to divně (a ze začátku vám to divné i bude připadat), ale efektivní způsob, jak si dodat sebevědomí a naučit se mít se rád, je říkat sám sobě povzbudivé repliky do zrcadla. Ráno se po čištění zubů postavte třeba v koupelně před zrcadlo a řekněte sami sobě nahlas, že jste chytří, úspěšní, šikovní a že ve vás je potenciál.
 • Vyhraďte si sem tam čas jenom na sebe. Sebelásku praktikujte i tak, že sami sebe budete mít coby prioritu. Často máme tendenci svou vlastní osobu upozaďovat kvůli pracovním, rodinným nebo jiným povinnostem. Občas je ale nutné udělat si čas sám pro sebe a třeba jen tak v klidu relaxovat.
 • Když něco pokazíte, neberte to nijak fatálně. Nijak si nezazlívejte, pokud uděláte nějakou chybu. Je to úplně normální. A lepší, než se paralyzovat zoufáním nad vlastní chybou, je se z chyby poučit, odpustit si a příště to třeba zkusit jinak.
 • Dělejte věci, které vám dodávají pozitivní náladu. Zapomeňte občas na to, co dělá radost jiným, a dělejte věci, které dodají pozitivní náladu vám. Budete pak více motivovaní, budete lépe pracovat a ve výsledku budete schopni i více podpořit lidi kolem sebe.

 

-mm-

Self-love at work: why you too should be kind to yourself

What is self-love? It is the act of being friendly, helpful and understanding towards yourself. These days, we are constantly comparing ourselves to others (both in our personal lives and at work), constantly dissatisfied with ourselves, and always trying to improve. But what if this is the wrong approach? Why should we view ourselves with more kindness and benevolence, practise self-love, and how can this help you in your career?

Why practise self-love?

As Forbes states, without self-love you can never reach your maximum potential and will most likely not succeed in climbing the career ladder to, let's say, a managerial position if that is your goal. The reason for this is simple: probably there are more than enough people around you already who doubt you and put you down. While it is good to be realistic and constructively critical of yourself in a healthy way, it is even more important to be forgiving, encouraging and confident towards yourself. Often there is nobody who will pat you on the back apart from yourself. If you want to be confident and effective in your work over the long term, you have to practise self-love.

How to do it in practice?

Here are some tips on how to be more forgiving of yourself and practise self-love in connection with your work:

 • Write down your accomplishments. The first trick of self-love is to write down your own achievements. Make a note of what you have accomplished and what you can be justifiably proud of. And keep this list handy whenever feelings of melancholy or inferiority prey on you.
 • Say encouraging things to yourself in the mirror. It sounds weird (and at first will also feel weird), but an effective way to boost your confidence and learn to love yourself is to say encouraging things to yourself in the mirror. For example, you might stand in front of the bathroom mirror in the morning after brushing your teeth and tell yourself out loud that you are smart, successful, skilled and have potential.
 • Occasionally set aside time for yourself. Practise self-love by making yourself a priority. Often we tend to neglect our own needs and preferences because of work, family or other responsibilities. But sometimes it is necessary to take time for yourself and maybe just relax quietly.
 • When you mess up, do not consider it fatal. Don't feel too bad if you make a mistake. To err is human. Rather than paralysing yourself with despair over your own mistake, you should learn from it, forgive yourself, and maybe try a different approach next time.
 • Do things that put you in a positive mood. Now and again, forget about what makes other people happy and do things that make you yourself feel positive. You will then be more motivated, work better and as a result be able to support people around you more.


-mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu