3 tips on how to address prospective clients who have already rejected you once

3 tipy, jak oslovit potenciální klienty, kteří vás už jednou odmítli

To, že vaši nabídku klient jednou odmítne, neznamená, že své negativní stanovisko bude zastávat navždy. Proto byste se i při odmítnutí klienta k němu měli chovat maximálně profesionálně, nechat na sebe svůj kontakt a nechat si takříkajíc otevřená vrátka do budoucnosti. Tito klienti, kteří vás již jednou odmítli, případně klienti, kteří s vámi kdysi spolupracovali, ale po později od vaší společnosti odešli, totiž mohou být velmi dobrým a kvalitním zdrojem kontaktů pro další prodeje. Jak tyto potenciální klienty efektivně oslovovat a vytěžit maximum z jejich potenciálu? Přinášíme vám tři tipy.

Využívejte CRM systém a informace či uvedené poznámky o klientovi

Jestliže se rozhodnete oslovit někoho, kdo vás již jednou odmítl, měli byste v každém případě přijít s personalizovanou nabídkou šitou na míru danému zákazníkovi. Upravte proto vaši nabídku tak, aby přesně odpovídala specifickým potřebám a prioritám daného zákazníka. K tomu je samozřejmě potřeba mít o klientovi dostatek dat a informací z doby, kdy jste s ním předtím jednali, a proto si dejte záležet na preciznosti informací a jejich uchovávání pro budoucí využití i v těch případech, kdy vás klient odmítne.

Uveďte nový podnět nebo nový důvod, proč se ozýváte

INC.com uvádí, že při oslovování klientů, kteří vás již odmítli, musíte mít nějaký důvod. Kdybyste za zákazníkem přišli s tou samou nabídkou, jako původně, jen těžko můžete čekat, že jej zaujmete. K oslovení takového potenciálního klienta je tedy potřeba, aby se něco od minula změnilo, co vás opravňuje k tomu předpokládat, že tentokrát by zákazník měl mít zájem. Například jste rozšířili nebo změnili vaši produktovou řadu nebo možná nabízíte slevu, která může oslovit zákazníka, kterému předtím produkt přišel předražený.

Nebuďte příliš dotěrní

Zní to jako paradox, ale čím méně se budete snažit, tím vyšší jsou vaše šance. Pokud se budete klienta snažit přesvědčit příliš okatě nebo budete příliš tlačit na pilu, je zde velká šance, že vás zákazník opět odmítne. Váš obnovený kontakt s daným zákazníkem byste měli pojmout jako pouhé informování o nových možnostech, které by klienta mohly zaujmout, a proto je potřeba, abyste v každém případě nepoužívali příliš agresivní obchodní praktiky.

 

-mm-

3 tips on how to address prospective clients who have already rejected you once

The fact that a prospect rejects you once doesn't mean that they will reject you forever. This is why you should always be professional when a prospect refuses your offer and you should give them your contact information and leave the road back to each other unblocked. These clients who rejected you once, or clients who used to cooperate with you but later left your company, can be a great source of leads for your new sales efforts. How can you address these potential clients effectively and exploit their potential to maximum? Here are three tips.

Use your CRM system and the information and notes you wrote down about the client

If you decide to address someone who rejected you in the past, you must definitely come in with a personalized offer which has been tailor-made to suit the prospect. You have to adjust your offer so that it fits the specific needs and priorities of the customer perfectly. In order to do that, you must have enough information and data about the client from the time you talked to them before. This is why you must pay attention to the precision with which you get and keep the information about  clients for the future use, even if the prospect rejects you.

Give a reason or new information that justifies why you are getting back to them

INC.com states that if you approach clients that have rejected you, you must have a reason. If you come to the prospect with the same offer as before, you can hardly expect them to be interested. If you want to contact them again, something has to have changed that justifies your assumption that this time the customer might be interested. For instance, you might have expanded your product line or maybe you are offering a discount that might attract a client who previously thought of your proposal as too expensive.

Don't be too importunate

It sounds like a paradox, but the less you try the higher your chances. If you use persuasion techniques that are too obvious, or if you push too hard, there is a high chance that the customer will reject you again. Reviving contact should be understood as a simple provision of information about new opportunities that the client might be interested in, and this is why it is necessary that you do not use any aggressive selling techniques at all.

 

-mm-

    Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele