How to earn a client's trust quickly in eight steps

Jak získat důvěru klienta snadno a rychle v osmi krocích

Vybudování důvěry u zákazníka je jedním ze zásadních úkolů prodejce. Ať už je produkt, který nabízíte, sebelepší, klient s vámi obchod neuzavře, pokud mu nejste sympatický a pokud u něj nemáte jeho plnou důvěru. Přinášíme vám osm tipů, jak tuto důvěru u zákazníka získat hned na samém začátku vaší interakce.

Buďte expert

Podle The Muse je v prvé řadě nutné, abyste byli skutečnými odborníky na danou oblast a nabízeli expertní informace.

Nabídněte unikátní pohled

Vaším úkolem je nabídnout a vysvětlit klientovi takový odborný pohled na věc, který jeho samotného předtím nenapadl.

Mluvte konkrétně

Nepoužívejte vágní výrazy a fráze, vždy mluvte konkrétně a zcela jasně, zejména ve vztahu k finančním otázkám.

Vyprávějte příběhy

Vyprávějte příběhy o úspěších vašich současných a minulých klientů.

Buďte autentičtí

Nesnažte se být něčím, čím nejste, a buďte tak autentičtí, jak jen to jde. Zákazníci vycítí, pokud je někdo neupřímný.

Chovejte se profesionálně

Perfektní vzhled, dochvilnost, připravenost. To vše jsou znaky profesionality.

Zaměřte se na klienta

Nemluvte o sobě ani o vašem produktu. Zaměřte se na klienta, na jeho potřeby a na to, jak jste schopni mu pomoci.

Dodržujte slovo

Vždy splňte to, co slíbíte, i když by se mělo jednat o bezvýznamnou drobnost. Důvěru může navždy podkopat i sebemenší kiks.

 

-mm-

How to earn a client's trust quickly in eight steps

Building rapport is one of the crucial tasks of every salesperson. Whatever the quality of the product you are selling, a prospect will not close a deal with you if they don't like you or if they do not trust you fully. Here are eight tips on how to build rapport with a client at the beginning of your interaction with them.

Be an expert

According to The Muse, above all, you have to convince them you are a genuine professional in the field, offering expert information.

Offer a unique point of view

Your task is to offer and explain a unique, expert point of view to the client that they wouldn't have come up with themselves.

Speak in specific terms

Do not use vague phrases and expressions, always speak in specific and clear words, especially when talking money.

Tell stories

Tell success stories about your past and current clients.

Be authentic

Do not try to be someone you're not, be as authentic as possible. Customers can sense it, if someone acts fake.

Be professional

Perfect outfit, on time and ready. All these are traits of professionalism.

Focus on the client

Don't talk about you or your product. Focus on the customer, their needs and on the ways you are able to fulfill them.

Keep your word

Always keep your promises, even if it's just a small, insignificant thing. Trust can be undermined forever, even with just the smallest of mistakes. 

 

-mm-

    Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst