80 marketing tools for every type of business (and budget)

80 marketingových nástrojů pro každý typ podnikání (i rozpočet)

Ve světě marketingu se stále objevují nové nástroje, tipy, triky a trendy, které můžete začlenit do své marketingové strategie. Není možné udržet krok se všemi, ale je dobré mít alespoň přehled, co můžete použít.

Využijte stručný seznam doporučených nástrojů pro různé funkce a úlohy:

Nástroje pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)

 • HubSpot CRM
 • Zoho CRM
 • Zendesk
 • Pipedrive

Nástroje pro online reklamu

 • AdStage
 • HubSpot Ads Tracking Software
 • Perfect Audience
 • Google Keyword Planner
 • AdRoll
 • WordStream 

Nástroje pro správu sociálních sítí

 • Iconosquare
 • Buffer
 • Hootsuite
 • BuzzSumo
 • HubSpot Social Inbox

Nástroje pro optimalizaci ve vyhledávání (SEO)

 • Ryte
 • Ahrefs
 • SEMrush
 • Moz
 • Keywords Everywhere Chrome Extension
 • HubSpot Content Strategy Tool

Nástroje pro tvorbu a design obsahu

 • Adobe Spark
 • Venngage
 • Piktochart
 • Canva
 • Recordit
 • Kap
 • Adobe Color CC

Nástroje video marketingu

 • Wistia
 • Vidyard
 • Vimeo
 • Loom

Nástroje pro event marketing

 • Eventbrite
 • Facebook události
 • LinkedIn události
 • AddEvent

Nástroje pro zachycení a konverzi potenciálních zákazníků

 • Bezplatné marketingové nástroje HubSpot
 • Bezplatný nástroj pro vyskakovací formuláře HubSpot
 • Typeform
 • OptinMonster
 • Sumo
 • Convertflow

Nástroje pro generování potenciálních zákazníků

 • Unbounce
 • Leadpages
 • Instapage
 • HubSpot's Landing Page Builder

Optimalizace webových stránek a nástroje CRO

 • Hotjar
 • Optimizely
 • Lucky Orange
 • Google Optimize
 • Clicky

Lead Nurturing a nástroje pro emailový marketing

 • Email Marketing Software od HubSpot
 • Constant Contact
 • Campaign Monitor
 • MailChimp
 • AWeber
 • ActiveCampaign

Nástroje pro automatizaci marketingu

 • HubSpot Marketing Automation
 • Drip
 • Marketo
 • Omnisend

Analytické nástroje pro reporting

 • Digital Marketing Tuner
 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • Databox
 • RavenTools

Nástroje pro sdílení a ukládání obsahu online

 • Dropbox
 • Google Drive
 • Box
 • Shift
 • Brandfolder

Nástroje pro týmovou komunikaci a spolupráci

 • Slack
 • Join.Me
 • Zoom
 • Skype

Nástroje pro správu projektů

 • Trello
 • HubSpot Projects
 • Asana
 • Airtable
 • Wrike

 

-bb-

80 marketing tools for every type of business (and budget)

In the world of marketing, new tools, tips, tricks and trends are constantly emerging that you can incorporate into your marketing strategy. It isn't possible to keep up with every one, but it's good to at least have an overview of what you can use.

Use this brief list of recommended tools for various functions and tasks:

Customer Relationship Management (CRM) Tools

 • HubSpot CRM
 • Zoho CRM
 • Zendesk
 • Pipedrive

Online Advertising Tools

 • AdStage
 • HubSpot Ads Tracking Software
 • Perfect Audience
 • Google Keyword Planner
 • AdRoll
 • WordStream

Social Media Tools

 • Iconosquare
 • Buffer
 • Hootsuite
 • BuzzSumo
 • HubSpot Social Inbox

Search Engine Optimization (SEO) Tools

 • Ryte
 • Ahrefs
 • SEMrush
 • Moz
 • Keywords Everywhere Chrome Extension
 • HubSpot Content Strategy Tool

Content Creation and Design Tools

 • Adobe Spark
 • Venngage
 • Piktochart
 • Canva
 • Recordit
 • Kap
 • Adobe Color CC

Video Marketing Tools

 • Wistia
 • Vidyard
 • Vimeo
 • Loom

Event Marketing Tools

 • Eventbrite
 • Facebook Events
 • LinkedIn Events
 • AddEvent

Lead Capture and Conversion Tools

 • HubSpot's Free Marketing Tools
 • HubSpot's Free Pop-up Forms Tool
 • Typeform
 • OptinMonster
 • Sumo
 • Convertflow

Lead Generation Tools

 • Unbounce
 • Leadpages
 • Instapage
 • HubSpot's Landing Page Builder

Website Optimization and CRO Tools

 • Hotjar
 • Optimizely
 • Lucky Orange
 • Google Optimize
 • Clicky

Lead Nurturing and Email Marketing Tools

 • HubSpot's Email Marketing Software
 • Constant Contact
 • Campaign Monitor
 • MailChimp
 • AWeber
 • ActiveCampaign

Marketing Automation Tools

 • HubSpot Marketing Automation
 • Drip
 • Marketo
 • Omnisend

Data Reporting and Analytics Tools

 • Digital Marketing Tuner
 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • Databox
 • RavenTools

Digital Asset Management Tools

 • Dropbox
 • Google Drive
 • Box
 • Shift
 • Brandfolder

Team Communication and Collaboration Tools

 • Slack
 • Join.Me
 • Zoom
 • Skype

Project Management Tools

 • Trello
 • HubSpot Projects
 • Asana
 • Airtable
 • Wrike

 

-bb-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu