Avoid the fatal mistakes of social marketing

Vyvarujte se fatálních chyb sociálního marketingu

Na sociálních sítích se snadno tvoří komunity a dovedou se na nich dohromady sdružovat lidé, které zajímá nějaké podobné téma. Sociální sítě tak dávají marketingovým specialistům do rukou jedinečný nástroj, jak prezentovat svoji firmu a svoji značku. Celého potenciálu, který sociální sítě nabízí, však využívá málokdo. Jakých fatálních chyb byste se měli při prezentaci své firmy na sociálních sítích vyvarovat.

Tyto poznatky uveřejnil Forbes.

Negativní kampaň a šíření blbé nálady

Nesnažte se na vašem profilu nikoho pošpinit a nepomlouvejte konkurenci, i kdybyste si sebevíc mysleli, že jste v právu. Krátkodobě možná získáte podporu svých klientů, ale dlouhodobé šrámy, které utrpí představa klientů o vaší značce, za to nestojí.

Hádání se se zákazníky

Není nic horšího než se s klienty dohadovat o určitém problému veřejně anebo se s ním vyloženě hádat. Problémy řešte v soukromé komunikaci, na sociálních sítích působte vždy proaktivně, pozitivně a konstruktivně.

Šíření obsahu pochybné kvality

Myšlenka, že sociální sítě snesou i méně kvalitní marketingové texty, je zcela mylná. Uživatelům musíte nabídnout pravidelné, kvalitní a zajímavé informace, aby se o vás zajímali.

Překlepy a gramatické chyby

I když mnoho uživatelů občasnou chybu spíše přejde, u řady lidí si gramatickými hrubkami poničíte prestiž vaší značky.

Absence jasné koncepce

Mějte ucelený a jednotný koncept vaší prezentace na sociální síti a dodržujte ho. Neskákejte od jedné věci k druhé a sdílejte obsah, jehož jednotlivé části mají mezi sebou nějakou návaznost. Před uživatelem by se měl rozvíjet nějaký „příběh“ o vaší firmě.

 

-mm-

Avoid the fatal mistakes of social marketing

Social networks are great for building communities, and they allow people that have a common interest to group together. Social networks can therefore be a unique tool for marketing specialists to present their firm or brand. But there are not many people who exploit the full potential of social networks. What fatal mistakes should you avoid when presenting your company on 6social networks?

These tips were published by Forbes.

Negative campaigns and spreading negative feelings

Don't try to throw dirt on someone on your profile, and do not bad-mouth your competition, no matter how right you think you are. In the short run, you might get temporary support from your clients, but the long-term scars that your brand suffers from this behavior are not worth it.

Starting arguments with customers

There is nothing worse than arguing with your client for all to see. Solve problems using private communication. You need to give a pro-active, positive and constructive impression on social networks.

Sharing content of low quality

The idea that it's ok to publish content of poor quality on social networks is wrong. You need to offer quality, interesting information regularly so that users will be interested in you.

Misspellings and grammatical mistakes

Though most users will not even notice a minor mistake, grammatical errors may damage your brand image with certain people.

Lack of a clear concept

Have a unified, comprehensive concept of your presentation on social networks and stick to it. Don't jump from one thing to another and share content in which individual parts are somehow interconnected. Your subscribers should see some sort of “story” about your company unfold in front of them.

 

-mm-

    Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu