HR oddělení: spojenec nebo nepřítel zaměstnanců?

V ideálním případě by měli pracovníci vnímat personální oddělení jako svého spojence, který se stará nejen o administrativu spojenou s pracovně-právním vztahem mezi firmou a jejími pracovníky, ale který také pečuje o blaho zaměstnanců a prosazuje u vedení firmy jejich zájmy. Ve skutečnosti není ale reputace personálního oddělení zdaleka tak příznivá. Podle průzkumu projektu TeamBlind až 70 % zaměstnanců nevěří svému HR oddělení a považuje ho spíše za protivníka, který hájí především zájmy zaměstnavatele. Jak to tedy je. Je HR oddělení spojencem nebo nepřítelem zaměstnanců?

Jaká je role personálního oddělení?

Jak ve svém článku uvádí BBC, primární rolí HR oddělení z podstaty věci není bojovat za zaměstnance firmy. Jeho hlavním úkolem totiž je nabírat a udržovat zaměstnance a asistovat naopak při jejich odchodu. A zatímco v minulosti se mnohá personální oddělení soustředila výhradně jen na právní aspekty vztahu firmy a zaměstnance, dnes se už častěji věnují více well-beingu pracovníků a péči o ně. Co se týče podpory zaměstnanců, musí ale podle autora článku HR oddělení většinou nacházet kompromis mezi zájmy firmy a zájmy zaměstnance.

Vztah HR a vedení firmy

Ve fungování jednotlivých personálních oddělení v různých firmách hraje klíčovou roli otázka, jaký má dané oddělení vztah s managementem firmy a jaké jsou priority a hodnoty firemní kultury společnosti jako celku. I sebelepší a sebeaktivnější HR oddělení toho totiž mnoho nezmůže, pokud je vedení firmy zpátečnické nebo se o své zaměstnance nezajímá. Personalisté tedy často ani nedostanou možnost určité problémy a témata řešit, protože se k nim od manažerů firmy a jednotlivých týmů ani nedostanou, a dané HR oddělení tak nemá možnost pěstovat určitou pozitivní firemní kulturu.

Kdy se na HR obracet?

Jak to tedy je? Je HR oddělení nepřítelem nebo spojencem zaměstnanců? A v jakých případech by se na něj pracovníci měli obracet?

Podle odborníků na danou problematiku, kterou článek BBC cituje, nemůže nikdy HR oddělení fungovat jako spása toxické nebo problémové firemní kultury. Klíčem k dobrým vztahům na pracovišti a k efektivnímu řešení problémů je mít osvícené manažery, kteří mají dobré vztahy se svými podřízenými a kteří s nimi dovedou většinu běžných problémů řešit sami. Cesta ke spokojeným pracovníkům tedy vede nikoliv přes ambiciózní a proaktivní HR oddělení, ale především přes komplexní a dlouhodobé změny ve firemní kultuře společnosti, mezi které patří i změny v systému povyšování pracovníků, díky kterým se do manažerských funkcí dostávají lidé, kteří budou schopni pozitivní aspekty firemní kultury aplikovat v praxi při jednání se svými podřízenými.  

Oslovení odborníci zároveň věří, že většina HR oddělení má skutečně zájem hájit zaměstnance. A pokud se na personální oddělení firmy chcete obrátit kvůli nějakému problému či incidentu, připravte si všechny relevantní informace a vězte, že HR oddělení se bude snažit danou věc vyřešit diskrétně a ke spokojenosti všech, tedy i vás a ostatních řadových zaměstnanců.

 

-mm-

Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova