Jaké otázky můžete očekávat na pohovoru na manažerskou pozici

Aspirujete na to stát se manažerem? Odchází váš současný nadřízený a vy se chcete hlásit na jeho pozici? Nebo už třeba manažerem jste, ale přecházíte do jiné firmy a účastníte se výběrového řízení na pozici týmového vedoucího? Pohovor na manažerskou pozici má svá specifika a kromě standardních otázek můžete očekávat i určité specifické, týkající se vaší potenciální role manažera. Zde je pět otázek, které vám dost možná během pohovoru na manažerskou pozici budou položeny, i tipy, jak na ně reagovat.

Tento přehled uveřejnil server The Muse.

„Uveďte příklad, kdy jste úspěšně jako vedoucí týmu zvládl(a) nějaký projekt“

Tuto otázku můžete očekávat v každém případě. Předem si rozmyslete odpověď a připravte si krátkou řeč ve formě příběhu, ve které popíšete výchozí situaci, výzvu, která před vámi stála, překážky, které jste museli jako tým překonat, a výsledný úspěch. Pokud nemáte pracovní zkušenosti s vedením týmu, nebojte se použít příklad z osobního života – například z doby, kdy jste působili jako vedoucí na dětském táboře nebo jste se ve skupině ocitili v určité svízelné situaci.

„Jak byste řešil(a) konflikt mezi dvěma podřízenými?“

I takové situace samozřejmě při vedení týmu nastávají a potenciálního zaměstnavatele zajímá, jaké strategie byste použili. Zmiňte, že zachováte za každou cenu profesionální přístup, že si zjistíte objektivní fakta a vyslechnete oba pracovníky separovaně předtím, než budete nějakým způsobem zasahovat.

„Jaké máte nedostatky ve vedení lidí?“

Jedná se o jakousi manažerskou variantu otázky: „Jaké jsou vaše slabé stránky?“ Opět je nutné si odpověď předem dobře rozmyslet a upřímně říci, kde si myslíte, že máte mezery a na čem chcete zapracovat. Nemělo by se jednat o žádný fatální nedostatek, nicméně něco určitě zmínit musíte. Pokud byste řekli, že jste dokonalí, ukazuje to na vaši malou míru sebereflexe.

„Podle čeho určujete priority jak sobě, tak i svým podřízeným?“

Time management, delegace práce, organizace práce a určování priorit jsou klíčovými úkoly jakéhokoliv týmového vedoucího. Je důležité, abyste měli představu, jak firma, do které se hlásíte, funguje, jaká je její základní struktura a jak pravděpodobně interně organizuje svoji práci. Teprve, když máte o těchto věcech určitý přehled, jste schopni na tuto otázku odpovědět.

„Jakým způsobem budete dávat podřízeným zpětnou vazbu?“

Dialog mezi nadřízeným a podřízeným je základem spokojenosti pracovníků i produktivity celého týmu. To, jak se svými podřízenými komunikujete a jakým způsobem jim předáváte zpětnou vazbu, je tedy zcela zásadní. Řekněte, že dialog musí být pravidelný a je důležité udržovat komunikaci nejen ve chvíli, kdy se děje něco špatně, ale i když se věci dějí dobře. Také zmiňte, že se při zpětné vazbě nesmí manažer zaměřovat jen na chyby, ale i na dobře odvedenou práci a rozvoj silných stránek pracovníků.

 

-mm-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova