Charakteristiky produktivního a efektivního týmu

Co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných? Jaké jsou charakteristiky pracovní skupiny, která dosahuje svého maximálního potenciálu? Přinášíme vám pět charakteristik úspěšného týmu, který podává stabilně a dlouhodobě dobré výsledky a ve kterém si členové týmu navzájem pomáhají.

Silný týmový duch

Kvalitní tým využívá silných stránek jeho jednotlivých členů, jak uvádí server ProjectTimes.com. Každý má nějakou expertizu, každý je v něčem lepší, a je právě úkolem dobře pracující skupiny v rámci společných úkolů tyto silné stránky jednotlivých pracovníků využívat. Při týmové práci je také nesmírně důležitá kvalita komunikace, která mezi členy týmu musí být rychlá, otevřená a bezproblémová.

Adekvátní prostor pro vlastní iniciativu

Pokud jsou členové skupiny vystaveni mikro-managementu vedoucího, tým jako celek nikdy nemůže dosáhnout svého maximálního potenciálu. Pracovníkům se postupem času s přibývajícími zkušenostmi musí dostávat i většího prostoru k tomu, aby mohli dělat věci po svém. S tím samozřejmě souvisí i vyšší zodpovědnost jednotlivých zaměstnanců za své části projektu.

Důvěra mezi členy týmu

Vzájemná důvěra členů týmu je alfou i omegou úspěchu celé skupiny. Pracovníci si musí navzájem věřit, musí si pomáhat a musí mít důvěru ve schopnosti ostatních. To platí jak mezi řadovými členy týmu, tak i ve vztahu mezi vedoucím a jeho podřízenými.

Jedna sdílená vize

Každý tým je schopen pracovat soudržně a jít za cílem jenom v případě, že má společnou vizi. Jedním z hlavních úkolů manažera tak je nadchnout tým pro dostatečně atraktivní společné cíle a vize.

Odpovídající odměňování pracovníků

Dobře pracující tým se neobejde i bez adekvátního odměňování, které reflektuje tvrdou práci nebo práci navíc. Jestliže nejsou členové týmu dobře hodnoceni, elán jim dlouho nevydrží a po čase bude tým jako celek výrazně ztrácet na motivaci a produktivitě.

 

-mm-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova