Šest oblastí, ve kterých by se žádný manažer nikdy neměl přestat vzdělávat

Tím, že je někdo povýšen do manažerské funkce, by jeho vzdělávání nemělo končit. Naopak – mělo by teprve začínat. Aby manažer zůstal skutečně dobrým a aby mohl své podřízené efektivně vést, motivovat a zároveň sledovat aktuální trendy, musí se neustále vzdělávat. A to především v následujících šesti oblastech.

Metodiky rozhodování a řešení problémů

Jak uvádí článek Harvard Business School, jednou z klíčových oblastí, ve které by měl každý manažer excelovat, je rozhodování. Schopnost rychle a efektivně se rozhodovat a detekovat a řešit problémy jsou společně se znalostí metodiky rozhodovacích mechanismů pro úspěch ve vedení lidí zcela zásadní.

Komunikační dovednosti

Vedení lidí je z 85% o komunikaci. Proto je nutné, aby se manažer v této oblasti neustále vzdělával a naučil se efektivně komunikovat na kolektivní i individuální úrovni se všemi možnými druhy lidí.

Time management

Efektivní organizace vlastního času i schopnost plánovat kapacity týmu jsou nepostradatelnými dovednostmi jakéhokoliv manažera. Pořád vznikají nové metody, nástroje a způsoby, jak si svůj čas i čas svého týmu organizovat, a proto je nutné se v této oblasti neustále vzdělávat.

Prezentační dovednosti

Manažer často něco prezentuje – výsledky týmu před vedením firmy, nepopulární rozhodnutí vyššího managementu před členy svého týmu nebo vtipný proslov na vánočním večírku směrem k zaměstnancům. Je tedy dobré v této oblasti nezakrnět.

Trendy a vývoj v oblasti, které se tým věnuje

Manažer samozřejmě musí vnímat i trendy v oblasti, které se tým věnuje. Jedině tak má šanci vědět, jak svůj tým nejlépe dál posouvat a nenechat ho stagnovat.

Projektové řízení

Metodik projektového řízení je celá řada. Znát tyto techniky je užitečné pro jakéhokoliv manažera a proto je nutné, aby se manažer oblasti řízení projektů dále rozvíjel.-mm-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova