Chcete, aby byl váš tým úspěšný? Musíte začít podporou jednotlivců

Celý tým je pouze tak silný, jako je silný jeho nejslabší článek, a jeho úspěch závisí jak na efektivní spolupráci jednotlivých členů týmu, tak i na jejich individuální produktivitě a motivaci. Cesta k úspěchu celého týmu tedy vede přes školení, motivaci a zmocnění jednotlivých zaměstnanců, protože pokud tým nevyužívá dostatečně individuální talenty členů týmu, nikdy nemůže jako celek dosáhnout svého plného potenciálu. Zde jsou čtyři tipy, jak můžete z pozice manažera podpořit výkon celého týmu skrz podporu jeho jednotlivých členů.

Poskytněte pracovníkům dostatečné pravomoci

Jak uvádí Harvard Business Review, v prvé řadě je nutné dát jednotlivým členům týmu dostatečný manévrovací prostor, ve kterém budou mít místo pro vlastní iniciativu, nápady a rozhodování. Vybavte tedy pracovníky dostatečnými pravomocemi a nebuďte mikro manažerem jejich každodenní práce.

Podporujte v zaměstnancích unikátní talent

Zaměstnanci mají každý své přednosti a talenty. Nejenže byste měli tyto přednosti využívat v rámci celého týmu, ale skrz školení a motivaci byste měli tyto individuální talenty u jednotlivých pracovníků i systematicky a dlouhodobě podporovat.

Podpořte u pracovníků zdravé sebevědomí

Sebelepší tvrdé dovednosti nebudou u členů týmu k ničemu, pokud nemají dosatečné sebevědomí a vůli své nápady a připomínky prosazovat. Je typické, že v rámci týmu je někdo hlasitější a průbojnější, zatímco jiný člen je tišší a má méně ostré lokty. Bohužel, ne vždy je sebevědomí mezi jednotlivce rozděleno úměrně k jejich schopnostem. Podporujte proto své podřízené v tom, aby se nebáli prosazovat názory, za kterými si stojí.

Motivujte a inspirujte pracovníků podle jejich individuálních hodnot a potřeb

Všichni členové týmu by měli mít jednu společnou vizi a měli by se nadšeně podílet na snahách dosáhnout společných cílů daného oddělení. Každého člověka ale motivuje něco trochu jiného. Motivaci a inspiraci podřízených byste proto měli řešit na individuální úrovni, a to například při pravidelných bilančních schůzkách s členy vašeho týmu.

 

-mm-

 

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova