COVID-19 mění nákupní chování cílových skupin zákazníků

„Žijeme v bezprecedentní době.“ To je zřejmě věta, kterou jste už slyšeli mnohokrát po vypuknutí pandemie. Myšlenky na „nový normál“, ke kterému směřujeme mění způsob, jakým jednáme, a věci, kterým věříme, včetně toho, co uděláme v budoucnu na podporu lokálních ekonomik a značek, na kterých nám záleží. Jaké jsou důsledky pro vaše podnikání s těmito změnami na obzoru?

Marketingové a obchodní týmy po celém světě souhlasí s tím, že jejich definované cílové skupiny zákazníků – persony, které definovali v loňském roce, už nemusí být nyní zcela platné.

Ve světle ekonomických ztrát se lidé více zajímají o uspokojování základních potřeb než o nákup luxusních předmětů, které jsou pro přežití zbytečné. Kromě toho si lidé více začínají všímat vzorce obecných marketingových taktik a odsuzují je. Z tohoto důvodu musí značky upravit svou definici potenciálních zákazníků podle aktuální situace a uzpůsobit tomu taktiku, která s nimi bude rezonovat.

Navrhnout novou definici cílových kupin pro marketingový mix není snadné. Značky však mohou začít položením čtyř otázek, přičemž je potřeba mít na paměti psychologický profil vašich zákazníků.

  • Jaké jsou naše cíle?
  • Změnily se tyto cíle?
  • Musí se změnit?
  • Změnily se naše hodnoty a priority?

V krizi vidíme věci, které bychom normálně neviděli. A dnes, s prohlubující se hospodářskou recesí, která ohrožuje existenci podniků, musí firmy zpochybňovat – a možná předefinovat – své priority a ptát se sami sebe:

  • Jaké jsou nové potřeby našich publika?
  • Jak se k tomu naše nabídky spojí?

V měnících se časech musí značky pochopit, kdo je jejich ideální zákazník, a co je důležitější, kdo je jejich skutečný zákazník.

Tento zákazník je z hlediska demografie pravděpodobně stejný jako dříve, ale jeho chování, přesvědčení a potřeby se pravděpodobně změnily.

Vyvíjí se také preference konzumace médií. Je potřeba se dále ptát:

  • Jaké je chování našich zákazníků v digitálním prostředí právě teď?
  • Kupují nyní naši zákazníci online více?
  • Bylo jejich podnikání (pokud působíte v B2B segmentu) nuceno se digitálně transformovat a stále se potýká s důsledky změn?
  • Jak můžeme pomoci?

Podniky se nesmí zaměřovat na to, jak inzerovat, ale na to, jak pomoci lidem řešit jejich aktuální (základní) potřeby, na které se více upínají. Vaši zákazníci ocení nejen upřímnost a lidskost, ale někteří to dokonce mohou požadovat, což nás také vede zpět k otázce týkající se hodnot vaší firmy.

Přizpůsobte svou digitální strategii novému normálu

Je zřejmé, že došlo k posunu v demografii spotřebitelů, kteří nakupují online. V posledních několika měsících se zvýšila potřeba digitálních služeb, od online nakupování po vzdělávání. Digitální služby jsou také více vyhledávány staršími generacemi...

S demografickým posunem publika se musíte podrobně zaměřit na svůj web a na uživatelské prostředí. Nechcete, aby vaši noví členové publika navštívili stránku a okamžitě odešli bez konverze, protože váš web není uživatelsky přívětivý. Zrevidujte proto vaše UX/UI a obsahovou strategii webu nebo aplikace s ohledem na vaše nové publikum. Může to znamenat například přizpůsobení vašich řešení UX/UI tak, aby odpovídala očekáváním starších generací.

Vzhled domovské stránky vašeho webu navíc již není nejdůležitější věcí, kterou je třeba zvážit. Místo toho je třeba přizpůsobit web (a aplikaci, pokud ji máte), aby vyhovoval potřebám návštěvníků.

Řekněme například, že jste obchod s potravinami, které dodáváte zákazníkům. Vaše webové stránky nebo aplikace by neměly vypadat stejně pro nové návštěvníky jako pro stálé zákazníky.

Výzva k akci (CTA) a snadno dohledatelné tlačítko „e-shop“ by měly přivítat i návštěvníky, kteří web navštívili poprvé. Zatímco vaše stávající návštěvníky můžete namísto tlačítka přivítat pozdravem: „Vítejte zpět“ nebo ukázkou toho, co si objednali naposledy.

Vzhledem k vyššímu počtu lidí, kteří využívají online služby, je vhodné zvážit také použití chatbotů. Asistenti s umělou inteligencí vám mohou pomoci odpovědět na nejčastější otázky vašich zákazníků a ušetří vám čas. Pro zkrácení konverzní cesty zákazníka by mohlo být užitečné zavést živá doporučení produktů pomocí AI. Jiné metody, které je třeba zvážit, by mohly být nejsledovanější, nejprodávanější, trendy nebo nedávno prohlížené.

Vypuknutí COVID-19 nás naučilo přehodnotit naše volby a nákupní vzorce. Z důvodu zdravotních problémů a hospodářských krizí po světě jsou spotřebitelé méně ochotni nakupovat věci, které nesplňují jejich základní potřeby nebo nepodporují místní komunity. Jak pomalu přecházíme do nového normálu, upřímnost, lidskost, pohodlí a praktičnost hrají důležitou roli v přístupu k zákazníkům. Psychologický profil spotřebitelů se významně změnil a značky po celém světě musí věnovat větší pozornost současným – a měnícím se – potřebám svých zákazníků.

-bb-

Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova