Pět vět, které emočně inteligentní manažer nikdy nevypustí z pusy

Dobrý manažer je tak trochu i dobrý psycholog. Musí umět efektivně komunikovat se svými podřízenými a musí umět i vnímat jejich emoce a pracovat s nimi. Zde je pět vět, které emočně inteligentní manažer nikdy nevypustí ze svých úst.

Tento text vychází ze článku na webu Entrepreneur.com.

To není můj problém.“

Pokud má váš podřízený problém, je to i váš problém. Naslouchejte svým podřízeným a buďte jim nápomocni při řešení problémů.

Proč? Protože to říkám.“

Vaši podřízení si zaslouží vysvětlení. Pokud po nich chcete něco, co jim nedává smysl, nebudou danou věc dělat motivovaně ani kvalitně. Mnohem lepší výkon pak podají, pokud jim vysvětlíte zdůvodnění a kontext vašeho požadavku.

To je hloupý nápad.“

I když s nápadem vašeho podřízeného nesouhlasíte, neměli byste jej nikdy ponižovat ani mu říkat, že se jedná o hloupost. Naopak, musíte ocenit, že váš podřízený má iniciativu nad věcmi přemýšlet a že přichází s novými podněty.

Nemám čas.“

Pokud vždy odbydete své podřízené s tím, že na ně nemáte čas, dáváte jim tím najevo, že vás nezajímají a nemají u vás žádnou prioritu. Asi není potřeba vysvětlovat, že to je velký problém.

Takhle u nás věci neděláme.“

To, že se ze setrvačnosti u vás ve firmě nebo v týmu dělají věci určitým způsobem, neznamená, že tento způsob je ideální. Mnoho manažerů je až překvapivě konzervativních. Nedržte se statusu quo a pokud váš podřízený přijde s oprávněnou polemikou ohledně pracovních procesů v týmu, případně navrhne nové řešení, určitě tyto návrhy vezměte v potaz.-mm-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova